Strateji Turnuvasının Amacı ve Şirketlere Faydası

Şirketler Arası Strateji  Turnuvasının Amacı ve Şirketlere Faydası

Strateji Dinamikleri Lab. ©, katılımcıların  bir şirketi bütün fonksiyonlarıyla anlamaları, yönetmeleri,  rekabetçi bir piyasada şirket için “kazanan stratejiyi tasarlama ve uygulamaları” için oluşturuldu.  Kısaca Strateji Dinamikleri Lab. © (SDL) , şirket yöneticileri, şirket çalışanları, üniversite öğrencileri ve MT programlarına katılanlar için deneyime dayalı beceri gelişim platformu…

Rekabet altında, sportif bir disiplinle, eğlenerek  öğrenilen bir yarışma programı…

global, rekabetçi bir pazarda “kazanan stratejinin” oluşturulmasına ilişkin pratik yapıyor ve deneyim kazanıyorsunuz. Strateji Dinamikleri Lab. programı sona erdiğinde, başarılı olan, en iyi performansı sergileyen takımı/şirketi, zayıf olandan ayıran husus, oluşturduğunuz stratejinizin gerçek rekabet koşullarındaki başarısı olacaktır.

 Lütfen unutmayın !!!

 Bir şirket çalışanlarının düşünebildiği kadardır...

 Şirketler bu turnuvaya katıldığında ne faydası olacak,çıktıları ne olacak ?

Özellikle içinde bulunduğumuz dönem ve gelecek iş ortamında, değişkenliğin, belirsizliğin, karmaşıklığın muğlaklığın artık normalimiz olduğu bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu durum,  yöneticinin en önemli becerisinin "öğrenme çevikliği", dolayısıyla gelişen durumlara uyum gösterme becerisini geliştirmesini gerekli kılıyor. O zaman, duruma ilişkin resmin bütününü görebilmek, süratle şirket faaliyet sonuçlarına etkisi bakımından değerlendirebilmek, günlük konulara ve zorluklara takılmadan gelecek için tepeden, bütüncül  bir bakış açısı geliştirmek, şirketin parayı nasıl kazandığını anlayabilmek önem kazanıyor. Ve bütün bunları geçmişteki gibi daha tahmin edilebilir  bir gelecek kurgusunda olmadan başaracaksınız. Şunu anladık; bu becerileri anlatarak, dinleyerek, okuyarak geliştiremezsiniz. Ancak yaşayarak, neden sonuç ilişkilerinin içinde kararlar alarak ve sonuçlarını görerek bu stratejik düşünme ve uygulama beceriniz gelişebilir. Gerçek hayatta bunun sağlanması esas olmakla beraber maliyet, risk, zaman, yönetim iklimi vb. nedenlerle gelişmenin sağlanması zorluklar içeriyor, en iyi ortamda bile uzun sürelere ihtiyaç var. Esasen farklı rollerin kendi odak alanlarından hareketle başaran stratejinin tasarım ve uygulamasına katkısına ilişkin antrenman yapmasını sağlayan bir tasarım oluşturduk, tıpkı gerçek hayat gibi. Stratejik Düşünme/ İş ve Ticaret Zekası becerilerinin yaşayarak geliştirilmesini sağlayan ve gelişimi ölçümleyen bir çalışmanın içinden geçiyor katılımcılar.