Strateji Turnuvası Süreci ve Akış

Her şirketten max. kaç kişi katılacak, kaç takım yarışacak, programın süresi ?

 • Toplam 12 takım yarışıyor. Her takım 4 kişiden oluşmalı
 • Mümkünse farklı fonksiyonlardan kişiler bir araya getirilmeli
 • Farklı ünvan seviyeleriyle (uzman, yönetici, müdür, direktör) takımlar oluşturulabilir
 • Program 4-5 hafta sürecek olup; her hafta bir tur (yıl) oynanacak. Şirketlerinin faaliyetlerinin planlanması ve stratejik ve oprasyonel kararlar için her hafta takım üyeleri başlangıçta 2-3 saat/hafta, sonraları 1-2 saat/hafta bir araya gelerek çalışmaları gerekecektir. Bu çalışmalar da yine simülasyon programı ve/veya zoom vb. uygulamalar üzerinde çevrim içi yürütülecektir.

Bütün program internet bağlantısı olan bir ortamdan tablet, telefon veya bilgisayar erişimiyle  yürütülecektir

Takım arkadaşlarınla başaran stratejinin tasarım ve uygulama deneyimini, 

"10 yıl kendi CEO'nu yaşa!!!"

Strateji Oyunları Turnuvasında  Neler Yapacağız?

Model Şirketinizi Tanıtalım

 • Yaklaşık 10 yıldır  faaliyette bulunan şirketin ortakları, pazardaki büyüme eğilimini yakalamanın önemini anlayarak,  yeni bir yönetim ile yola devam etmenin doğru olacağını kararlaştırdılar ve sizi ortak sorumlulukla Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri olarak atadılar
 • Şirketiniz 10. yılında $238 milyon dolar gelir yaratmış olup, bu yılın net kar’ı 25 milyon dolar, Sermaye getirisi ~%17, ve kredi derecelendirmesi B+ olarak gerçekleşmiştir
 • Fabrikalarında üreten, ürün geliştiren, pazarlayan, satan şirketiniz diğer şirketlerle (takımlarla) “kafa-kafaya” rekabet (bilgisayardaki herhangi bir algoritmaya karşı değil) şartlarında olup, 4 ayrı pazarda üretim, pazarlama, dağıtım, satış operasyonlarını yürütüyor
 • Perakendecilere ulaştığınız toptan, özel markalara fason ve e-ticaret olmak üzere üç ayrı satış kanalını yönetiyorsunuz
 • Mali işlerinizi, personelinizi, bilgi sistemlerinizi stratejilerinize uyumlu şekilde yönetmeniz gerekiyor
 • Her ‘’yıl’’ (hafta) takım olarak alınacak kararlar:
  Kurumsal sosyal sorumluluk (6 karar)
  Markalı Ürün üretimi (her fabrika için -maksimum 4 - en çok 10 karar)
  Fabrika kapasite yatırımı, satışı, modernizasyonu (her fabrika için en çok  6 karar)
  Personel alım, Çalışanların ücretleri ve eğitimleri (her fabrika için 3 karar)
  Satış kanal yönetimi, Sevkiyat  (her fabrika için en çok 8 karar)
  Fiyatlandırma ve pazarlama aksiyonları(en çok 4 coğrafya için 10 karar)
  Şirket marka/ürünlerinin reklam amacıyla şöhretler tarafından kullanımı için açık artırma (her açık artırmada 2 karar)
  Şirketin operasyonlarının finansmanı, nakit akışı, bütçe yönetimi (en çok 8 karar)
  Yıllık satış tahmini 
 • Kısaca, yönetimini devir alacağınız şirketiniz, işte böyle bir şirket.…

Program Akışı Özet

 • 1 /1.5  gün  Strateji Uygulama  Eğitimi  Paketi,  10 tur simülasyon karar, sonuç raporlama
 • ½ gün FAALİYET SONU DEĞERLENDİRME (Lessons Learned) Çalıştayı, Tüm takımlar
 • (2 X 2 saat/takım )X Tk.adeti   kadar,  takım özel STRATEJİ GÖZDEN GEÇİRME Toplantısı.
 • Gelir, Nakit Akım Tablosu, Rasyo analizi, FİNANSAL TİCARET ANALİZİ  2 saat/takım özel eğitim
 • Öğrenen Takım Olma,  2 saat/takım özel eğitim
 • 8-10  Hafta, Kişisel/ Takım Bazlı, İş Danışmanlık ve Mentorluk  Desteği,
 • Takım Olma, Liderlik ve İş Fonksiyonlarında Bireysel/Takım Yetkinlik Gelişimi Ölçümü, kıyaslama
 • Simülasyon Teknik Destek (7/24 e-posta, çevrimiçi, telefon, özel WhatsApp kanalı)

Program Akışı Detay :

 • Program iki yarım gün çevrim içi sürecek olan, STRATEJİ EĞİTİMİ ve ŞİRKET KURULUMLARI seminerİ ile başlayacaktır . Bu seminerde; strateji uygulama modeli, Türkiye ve Dünyadan en iyi strateji uygulama örnekleri ve sanal ortamda model şirketlerin kurulum ve tanıtımını yapıyoruz.
 •   Ayrıca program sonunda alınan derslerin paylaşıldığı, FAALİYET SONRASI DEĞERLENDİRME-FSD çalışması için  yarım gün, yine online toplanıyoruz. Dolayısıyla bütün katılımcıların bir araya geldiği süre  toplam 1,5 gün oluyor.
 •   Bunun dışında takımlar tamamen kendi ortamlarında (okul, ev, sosyal vb.) online, simülasyon programı  üzerinde, her tur (yıl)  için yönetim kararlarını alarak ilerliyor.  Bu şekilde, 8-10 tur (yıl) şirketi yönetiyorlar. 
 •   Tur sıklığına (haftada bir, iki vb.) birlikte karar verebiliyoruz. SDL Direktörü ile 7/24 esaslı e-mail, WhatsApp, ve simülasyon programı üzerinden iletişim kanalı açık oluyor.
 •   Ayrıca  her 2-3 tur sonunda her takımla ayrı ayrı STRATEJİ GÖZDEN GEÇİRME -SGG, TAKIM HALİNDE ÖĞRENME-THÖ ve FİNANSAL ANALİZ  vb. ihtiyaca göre, ama tamamen kendi şirketleri özelinde bire bir  danışmanlık/koç'luk desteği modelliyoruz. Kendi kararları ile yönettikleri şirketlerinde ihtiyaç duydukları bilgiyi kendileri görüyor, tanımlıyor ve o ihtiyaç hemen karşılanarak konuyu anlamaları sağlanıyor. Takip eden turda aldıkları bilgiyi kullanarak  kararlarını alıyor ve uyguluyorlar, rekabet altında şirketin performans sonuçlarını alıyorlar, niçin başarılı olduklarını veya olamadıklarını öğreniyorlar. Bunu bir kere değil 10 tur  dönüyorlar; neden sonuç ilişkisini yaşıyorlar. 
 •   Gerçek rekabet şartları altında yönetim sorumluluğu üstlenilmiş bir şirketin yöneticisi pozisyonundayken, hemen hemen bütün şirket fonksiyonlarına yönelik aldığınız kararlarınıza ilişkin KOÇ desteği ile, anında ihtiyaç kadar öğrenme desteği ile yaşayan bir Mini MBA programıdır
 •   Bütün takımlar bir araya geliyoruz, Türkiye’den uluslararası en iyi uygulama seviyesine ulaşmış Strateji Haritası, Strateji Uygulama, Kurumsal Performans Programı konularında kavramsal ve gerçek Türkiye örnekleri ile çalışma yapıyoruz. Simülasyon ortamındaki model şirketlerimizin kurulumu, oryantasyonunu yapıp sanal şirketlerimizin yönetimini devir alıyoruz. Ve karar süreçleri ile 1-2 yıl deneme turu yapıyoruz.
 •   İlk yıla ilişkin şirket, endüstri raporlarını incelemek, planlama yapmak, kararlar almak ve bunları ilgili ekranlara girmek için takım üyelerinin 2-3 saat/tur  online bir araya gelmeleri yeterli olacaktır. Simülasyon programı internet erişimi olan heryerden, pc, notebook, mobil cihazlar üzerinden şirketinizin karar ekranlarına ulaşmanıza ve ayrı yerlerde olsanız da, arkadaşlarınızla aynı ekran üzerinden kararlar oluşturmanıza imkan sağlıyor.
 •   Sonuçlar, pazarda gerçek rekabet koşulları altında şirketlerin performans sıralamasını ortaya koyuyor.

Başarılı sonuçlar elde edebilmeniz, tamamen rekabeti anlamanıza, endüstrideki gelişmeleri değerlendirmenize ve bunlara dayalı, stratejik hamlelerinize,  yani, stratejik düşünme becerinizin çapına bağlı… Çünkü bilgisayardaki bir programa göre değil, insan insana rekabet altındasınız.