Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

VİZYON – MİSYON

“Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek”

Değerlerimiz

• Çevik
• Lider
• Güven
• Şeffaf
• İnovatif
• Sosyal

 

Odak Alanlarımız

- Çalışma yaşamında insanın gelişimine etkileşimle yön veren
- Bilgi üreten, araştıran, soran, sorgulayan
- Mesleki gelişim ve dayanışmayı arttıran
- Kamu yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunan
- Doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirerek, kamuoyunda bilinç oluşturan bir yapı olmak