Etik Kurul

Kurulma Gerekçesi

İş dünyasında etik ilke ve kuralların oluşmasında ve bunun yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenen PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, bu yaklaşımının sistematik bir hale gelmesi adına 26.10.2003 tarihli Genel Kurulu’nda bir Tüzük değişikliği gerçekleştirdi. Yapılan bu değişiklik neticesinde Etik Kurul oluşturulmasına karar verilerek, bu kurul yönetim organları arasına dâhil edildi.

PERYÖN’ün sahip olduğu değerler, üyelerinin gözetmekle yükümlü olduğu etik ilke ve kuralların tamamı, kurulun oluşturduğu çalışmalar sonucunda PERYÖN Etik Kodu olarak anılıyor.

Amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların yönetici ve çalışanları ile PERYÖN üyelerinden beklenen hal ve tavırların sınırlarını çizmek olan PERYÖN Etik İlke ve Kuralları, yine kurul tarafından belirlenen net çerçeve ile ifade ediliyor.

Vakalarımızı Paylaşalım

PERYÖN Etik Kurulu’na iletilen her vaka, ortak hafızamızın gelişmesine katkı sağlayarak, yeni bir değere dönüşüyor. Etik kodların anlaşılırlığının artırılması ve bu konuda birikim oluşturulması adına, kurumların deneyimlerini PERYÖN ile paylaşması, insan yönetimi alanına büyük  katma değer sağlıyor.

İnşa edilen bu değer zincirinde siz de bir katkınız olsun isterseniz, kurum ve  şahıs bilgilerine yer vermeden söz konusu vakaları “Etik Kurulun Dikkatine” yazarak PERYÖN Dernek veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.