Resmi Gazetede Yayınlar

3 Eylül 2010 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığımız “işbirliği protokolüne” istinaden, yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan meslek standartları taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletildi.

İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve önerileri alındıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile paylaşılan meslek standartları taslakları, gerekli değerlendirmelerden sonra Resmi Gazetede yayınlandı. PERYÖN tarafından oluşturulan ve Resmi Gazetede yayınlanan meslek standartları listesini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Performans Uzmanı (Seviye 6)Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı (Seviye 6)Ücret ve Yan Haklar Uzmanı (Seviye 6)Özlük İşleri Personeli (Seviye 5)Organizasyonel Gelişim Uzmanı (Seviye 6)İşe Alım Uzmanı (Seviye 6)İşe Alım Personeli (Seviye 5)İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)İdari İşler Uzmanı (Seviye 5)Eğitim Uzmanı (Seviye 6)İnsan Kaynakları Yöneticisi (Seviye 6)İnsan Kaynakları Uzmanı (Seviye 5)İnsan Kaynakları Elemanı (Seviye 4)Endüstriyel İlişkiler Uzmanı (Seviye 6)