Liderlik & Koçluk Akademisi

Kurum İçi Koçluk Uygulamaları

Uluslararası araştırmalar ve veriler koçluğun kurum içinde satış, yönetim, liderlik, motivasyon, odaklanma ve takım çalışması alanlarında fayda yarattığını göstermektedir. Koçluk, üst yönetim için genelden dışarıdan alınırken, kurum içinde bu kültürü yaratmak ve koçluk anlayışını taşıyan sürdürülebilir bir kültür yaratmak için iç koç yetiştirmek ve koçluk sistemi kurmak uygun olmaktadır.

Koç ve danışan seçme kriterleri, etik ilkeler ve standart oluşturma süreçleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan tüm bilgileri edineceğiniz bu eğitim sayesinde kurumunuzda koçluk sistemini dizayn edebilme yeterliliğine sahip olacaksınız.

VUCA Liderliği

Bir VUCA dünyasında yaşıyoruz. Oynaklık (Volatility), Kesinsizlik (Uncertainity), Karmaşıklık (Complexity) ve Adlandırılamazlık (Ambiguity) kavramlarının gece gündüz yaşadığı, etrafımızı sardığı bir dünya. Karşımıza çıkan olağan dışı durumlar bağlamında iş yapış yöntemlerimizden liderlik tarzımıza kadar bildiğimiz her olgu yenileniyor.

Tüm bu süreci hem çalışan hem de şirket seviyesinde sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçebilmek hatta geleceğe hazırlanabilmek için duygusal bağışıklığı gelişmiş çalışanlar ve VUCA liderlerine ihtiyaç vardır.

Çalışanların duygusal bağışıklığını güçlendirmek için hem kişisel hem de sosyolojik farkındalıklarını arttırmak, stres ve zor şartlarla mücadele tekniklerini öğretmek, değişen şart ve rollere uyumlanabilme tekniklerini deneyimlemelerini sağlamak gerekecektir.

Uzaktan Koçluk Uygulamaları

Uzaktan çalışanlara doğru yöntemlerle ulaşmak ve ilişkileri güçlendirmek çok önemli bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle olağanüstü şartlarda kişilerin kaygılarının arttığı ve hem işe hem de özel yaşamlarına odaklanmakta zorlandıkları görülmektedir. Koçluk becerileri ile kişilere doğru ve etkili dokunuşlar yapmak mümkündür. Evlerinden çalışanlar ile yan yana gelmeyi beklemeden online platformlar (telefon veya görüntülü) aracılığı ile de koçluk desteği vermek mümkündür. 

Koç ve danışan seçme kriterleri, etik ilkeler ve standart oluşturma süreçleri başta olmak üzere ihtiyacınız olan tüm bilgileri edineceğiniz bu eğitim sayesinde kurumunuzda koçluk sistemini dizayn edebilme yeterliliğine sahip olacaksınız.

Yöneticiler için Koçluk Modeli Eğitimi ( RLAC )

Tüm dünyada yapılan bilimsel çalışmalar; inovasyonu ve verimliliği artıran en önemli liderlik yetkinliğinin “koçluk” olduğunu göstermektedir. Büyümek ve fark yaratmak isteyen her kurum koçluk becerilerine sahip ve bu becerileri davranışa dönüştürebilen liderlere ihtiyaç duymaktadır.

RLAC programı sadece liderlere koçluk yetkinliklerini öğretmekle yetinmiyor, öğrenilenlerin davranışa dönüştürülme sürecini de desteklemeyi hedeflemektedir. RLAC programını tamamlayan katılımcılar Association For Coaching (AC) onaylı RLAC sertifikasını almaya hak kazanacaktır. Bu eğitim sayesinde koçluk yetkinlikleri kazanacak, U/A geçerliliği olan RLAC sertifikasına sahip olacak ve liderliğinizi geliştireceksiniz.