İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR!

Toplumsal refah ve huzur, ancak ve ancak toplumda yaşayan bütün bireylerin uyum içerisinde olması ve birbirlerinin temel hak ve özgürlüklerine saygı duymasıyla mümkün olabilir.

2011 yılında imzalanan ve Türkiye’nin ilk imzacıları arasında yer aldığı İstanbul Sözleşmesi, temel insan hakkı ihlali olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ve kadına karşı şiddetle ortak mücadele ve çeşitlilik için birlikte yürüme bildirgesidir.

İstanbul Sözleşmesi, temel insan hakları yolundaki kararlılığın simgesidir, yaşamaya ve yaşatmaya devam edilmelidir.

PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği olarak bugün ve gelecek için; aydın, özgür, çeşitlilik içeren bir toplum için “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” demeye devam edeceğiz.