Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa teklifi kanunlaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi, 28 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. Yakın zamanda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek EYT Yasası, yararlanıcı sigortalıların yaşlılık ve emekli aylığı almaları için yaş şartını kaldırıyor.

İlk defa 8.9.1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, yaş dışındaki tabloda belirtilen diğer şartları sağlamaları kaydıyla yaşlılık ve emekli aylığı almak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapabilecek.

5510-4/a KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI

Sigortalılık Süresi

(Yıl)

 

Gün

Sayısı

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

09/09/1981-23/05/1985

09/09/1976-23/11/1980

20

25

5000

24/05/1985-23/05/1986

24/11/1980-23/05/1982

20

25

5075

24/05/1986-23/05/1987

24/05/1982-23/11/1983

20

25

5150

24/05/1987-23/05/1988

24/11/1983-23/05/1985

20

25

5225

24/05/1988-23/05/1989

24/05/1985-23/11/1986

20

25

5300

24/05/1989-23/05/1990

24/11/1986-23/05/1988

20

25

5375

24/05/1990-23/05/1991

24/05/1988-23/11/1989

20

25

5450

24/05/1991-23/05/1992

24/11/1989-23/05/1991

20

25

5525

24/05/1992-23/05/1993

24/05/1991-23/11/1992

20

25

5600

24/05/1993-23/05/1994

24/11/1992-23/05/1994

20

25

5675

24/05/1994-23/05/1995

24/05/1994-23/11/1995

20

25

5750

24/05/1995-23/05/1996

24/11/1995-23/05/1997

20

25

5825

24/05/1996-23/05/1997

24/05/1997-23/11/1998

20

25

5900

24/05/1997-08/09/1999

24/11/1998-08/09/1999

20

25

5975

 

5510-4/b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN EYT ŞARTLARI

5510-4/c KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR YÖNÜNDEN EYT ŞARTLARI

8.9.1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar

Sigortalı

Sigortalılık Süresi

Prim Gün Şartı

Sigortalı

Sigortalılık Süresi

Prim Gün Şartı

Kadın

20 Yıl

7200 Gün

Kadın

20 Yıl

7200 Gün

Erkek

25 Yıl

9000 Gün

Erkek

25 Yıl

9000 Gün

 

EYT yasasında yer alan bir başka düzenleme, EYT yasasından faydalanan sigortalılarını işe başlatan işverenler için sosyal güvenlik destek prim (SGDP) yükünün azaltılmasıdır. 5 puanlık hazine desteği olarak adlandırılan destek, EYT yasasından faydalanmak üzere ayrılan sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalıştığı özel sektör işyerinde çalışmaya başlaması halinde verilecek. Destekten faydalanan işverenlerin, SGDP’li sigortalısı adına ödemesi gereken işveren payı toplamda %24,5 iken, destek sonrasında %19,5 oranına düşmüş olacak.

Son olarak kamuda taşerondan kadroya geçen, başka bir ifadeyle 696 KHK hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçenlerin istihdam süresini emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı hak kazandıkları tarihle sınırlandıran düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.