Eğitmen Belirleme Kriterleri

PERYÖN Akademi’ye eğitmen olarak başvuruda bulunan adayların, belirlenmiş olan kriterler eşliğinde objektif ve adil bir şekilde değerlendirilerek eğitim verebilmelerini sağlamaktır. Bu çalışmada eğitmen belirleme kriterlerini yanı sıra eğitim içeriği oluşturma kriterlerine de yer verilerek PERYÖN Akademi içerisinde verilen tüm eğitimlerin aynı metodoloji ve standart ile katılımcıya ulaşması amaçlanmıştır.

Çalışmanın hazırlanması aşamasında ATD (Association for Talent Development), BTEC (Internatioanlly recognized work-ready qualifications), WFPMA (World Federation of People Management Associations) NARCCW (The North American Resource Center for Child Welfare) eğitmen belirleme ve içerik hazırlama süreçleri incelenmiş ve ülkemiz dinamikleri göz önünde bulundurularak uygulanabilir bir standart oluşturulmuştur. 

Eğitmen Belirleme Kriterleri dökümanını indir