8 Mart Açıklamamız: ‘Son 10 Yılda Kadın İstihdamı Sadece %5 Arttı'

 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMAMIZ:

‘Son 10 yılda kadın istihdamı sadece %5 arttı’

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 11 ilimizi sarsan, binlerce canımızı kaybettiğimiz ve oluşan maddi, manevi ağır hasarın izini hep birlikte silmeye çalıştığımız deprem felaketinin yarattığı derin üzüntüyle yaşıyoruz.

Bilindiği üzere, tüm dünyada afetlerin yıkıcı etkisinden en çok etkilenen grup kadınlar. Pandemi sürecinde olduğu gibi bu krizden de kadınların daha çok etkileneceği muhakkak. Bu sebeple bu krizi yönetirken kadın işgücünü afet sonrası krizden korumak için kendisi ve yakınları depremden etkilenmiş kadınlara odaklı rehabilitasyon çalışmaları, mesleki gelişim odaklı eğitim ve mentorluk programları düzenlemek, kadın istihdamı odaklı teşvikler uygulamak ve uzaktan çalışma imkânı sunan altyapılar kurmak önemli.

Biz de bu süreçte, PERYÖN olarak kadınların istihdama katılımını artırmaya destek olmak için YenidenBiz ve BinYaprak’la işbirliği içinde çalışmalar yürütüyoruz. YenidenBiz Derneği'nin çalışmaya ara vermiş kadınların işe dönüşünü destekleme amacıyla düzenlediği ‘100. Yılda 1000 Kadın Projesi’ne destek vererek kadınlara yeni yetkinlikler kazandırmak için çalışıyoruz. BinYaprak’la ise depremden etkilenmiş 18-30 yaş arasındaki kadınların istihdama katılımına destek olmaya hazırlanıyoruz.

8 Mart’ı burukluk içinde yaşıyoruz

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu 8 Mart’ı, ülkemiz kadınlarını ekonomide, siyasette ve toplumsal hayatta hâlen hak ettikleri eşit temsiliyet noktasına getirememiş olmanın burukluğu içinde yaşıyoruz.

Bugün 4 genç kadından 1’i işsiz

TÜİK’in açıkladığı Aralık 2022 İşgücü İstatistikleri raporuna göre, ülkemizde istihdam oranı erkeklerde %66, kadınlarda ise %31,3 seviyesinde. Yani, ne yazık ki kadın istihdamı henüz erkek istihdamının yarısı seviyesinde bile değil. Kadın girişimcilik oranı ise yalnızca %14.

Genç nüfusta işsizlik oranı ise erkeklerde %15,4, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin ediliyor. Yani, bugün ülkemizdeki 4 genç kadından 1’i işsiz…

Özetle, ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların potansiyelinden maalesef ki yeterli seviyede yararlanamıyoruz.

10 yılda kadın istihdamı yalnızca %5 arttı

Yine TÜİK verilerine göre, bundan 10 yıl önce kadın istihdam oranı %26,3 seviyesindeydi. Buna göre, son 10 yılda kadın istihdamında kat edebildiğimiz yol yalnızca %5’lik artış… Son 10 yılda aldığımız yola bakılırsa, önümüzde gidecek çok uzun bir yol ve bu alanda atmamız gereken acil adımlar var.

Tüm siyasi partiler toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikli gündemlerine almalı

Bu nedenle PERYÖN olarak kamu, iş dünyası, STK’lar ve önümüzdeki seçime hazırlanmak üzere politikalar hazırlayan tüm siyasi partiler dâhil olmak üzere bütün ilgili taraflara ekonomiye kadınların katılımını artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek ve kadının her alandaki konumunu Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır eşit temsiliyet noktasına getirmek üzere iş birliği içinde çalışma çağrısı yapıyoruz.

Acilen atılması gereken 9 adım

PERYÖN olarak, kadının ekonomik ve toplumsal hayatta eşit temsiliyetini sağlamak için atılması gereken 10 acil adım çağrımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz:

1-      Kadının asıl sorumluluğunu çocuk ve yaşlı bakımı olarak gören toplumsal önyargıları kırmak üzere tüm liderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle ‘eşitlik’ dilini sahiplenmesi,

2-      Eğitimde ve iş hayatında kadınların fırsatlara eşit erişebileceği uygulamaların hayata geçirilmesi,

3-      Kadın istihdamını desteklemek üzere kota uygulamasının liyakatten ödün vermeyecek şekilde hayata geçirilmesi,

4-      İlçelerde kreş ve yaşlı bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması ve bu hizmetlerin ulaşılabilir olması,

5-      Çocuk bakımından kadın kadar erkeğin de sorumlu olduğu bilinciyle, kadın çalışanların yanı sıra erkek çalışanlara da doğum izni hakkı tanınması,

6-      Kadınları istihdamda tutacak esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarının yaygınlaştırılması,

7-      Kadınlara yönelik mesleki gelişim odaklı eğitim ve mentorluk programlarının düzenlenmesi,

8-      Kadın istihdamını artıracak teşvik uygulamalarının yürürlüğe konması,

9-      Kadın girişimciler için finansmana, gerekli bilgi ve mentorluk desteğine erişim imkânı sunan desteklerin hayata geçirilmesi.

 

 

PERYÖN

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği