istanbul escort turk porno bursa escort izmir escort izmir escort izmir escort

"Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek"
5
Değerlerimiz
* Sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmak
* Mesleki sorumluluk taşımak
* Hizmet üretme isteğini taşımak
* Gelişime açık olmak
* Güvenilir olmak
* Tutarlı olmak
* Eşit ve adil olmak
* Kimsenin çıkarını gözetmemek
* Açık ve şeffaf olmak
Odak Alanlarımız
İnsan Yönetimi Alanında;

  • Dünya ile bütünleşmenin sağlanmasına yardımcı olmak
  • Sektör içinde koordinasyon sağlamak ve sektöre yol gösterici olmak
  • Bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri ile sektörde bilgi derinliğini arttırmak
  • Mesleki gelişim ve dayanışmayı attırmak
  • Kamu yararına kanun ve politikaların oluşmasına katkıda bulunmak

* Eğitim, istihdam ve gelişim gibi toplumsal konulara doğru politikalar ve çözüm önerileri geliştirmek, kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak.