istanbul escort turk porno bursa escort izmir escort izmir escort izmir escort

Filiz Kaner

Kişisel Bilgiler
Doğum Tarihi : 11.12.1969 / İst.
Medeni Durum : Evli
Adres : Düden Evleri 20/6 Beylikdüzü-İst.
Tel : 0533 620 14 09

Eğitim
Anadolu Üniversitesi – İşletme Bölümü 1997-2002
Yıldız Teknik Üniversitesi – Mesleki Eğitim Fakültesi - 1987-1989
Yahya Kemal Beyatlı Lisesi 1981-1987

İŞ TECRÜBESİ

SAYA GRUP / PHARMACTIVE İLAÇ – İnsan Kaynakları Müdürü 07.2015 - devam…

2015-2016 Yılları arasında Saya Grup bünyesinde bağlı olan İK süreçlerinin kurgulanıp uygulanmasını sağlamak. 2017 İtibariyle Saya Gruba bağlı ilaç şirketi olan Pharmactive İlaç’ın İnsan Kaynakları ile ilgili tüm süreçlerini kurgulayıp, etkin şekilde yönetilmesini sağlamak.

• İşe Alım ve Yerleştirme
• Oryantasyon
• Eğitim Gelişim
• Yetenek Yönetimi
• Çalışan Beklentilerini Yönetmek
• İç İletişim Yönetimi
• Onurlandırma ve Ödüllendirme
• Performans Sistemi Yönetimi
• Ücret Yönetimi
• Öneri Sistemi

MEDILIFE SAĞLIK GURUBU – Grup İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörü 02.2009-05.2015

Beylikdüzü, Çapa ve Bağcılar’da toplamda 750 çalışanı olan Medilife Sağlık Grubu bünyesinde Grup yöneticisi olarak görev almaktayım. İnsan Kaynakları birimini ekip ve süreçler olarak kurdum ve faaliyetlerini yönettim.

Temel Süreçler
• İşe Seçme ve Yerleştirme
• Disiplin Kurulu işlemleri
• Performans Değerlendirme ve Kariyer gelişimi süreçleri
• İşten Ayrılma süreçleri
• Terfi Tayinler
• İzin süreçleri
• Oryantasyon süreçleri
• Eğitim faaliyetlerini planlamak, organize etmek ve ölçümlemek
• İhtiyaç duyulan konularda eğitimler verme
• Ücretlendirme sistemi kurulum ve takibi
• Özlük işlemleri ve dokümantasyon süreçlerinin takibi
• Kurum kültürü yaratma çalışmaları
• Çalışan Memnuniyeti ölçümlemeleri
• Kurum kalite süreçlerini takip

BRITISH & TURKISH COMPANY AŞ – İnsan Kay. ve Eğitim Müd. 08.2007-07.2008

İngiltere’de yaşayan bir Türk yatırımcı tarafından Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan “El Sicomoro” projesi kapsamında;
• Firma organizasyon şemasını ve görev tanımlarını oluşturmak.
• İşe seçme ve yerleştirme sistemini kurmak ve uygulamak.
• Aday havuzunu oluşturmak ve mülakatlar
• Çalışanların eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.
• Eğitim Akademisi oluşturma ile ilgili gerekli alt yapıyı kurmak.
• Personel Yönetmeliğini ve diğer İnsan Kaynakları prosedürlerini hazırlayıp, uygulamaya koymak.
• Performans Yönetim Sisteminin temel yapısını kurmak.
• Çalışanların kariyer gelişimleri ile ilgili olarak terfi, tayin süreçlerini belirlemek ve takip etmek.
• Diğer tüm insan kaynakları fonksiyonlarının hayata geçirilmesi ile ilgili temel yapıyı kurmak ve uygulamak.
Yatırımcının özel sebeplerinden ötürü projeden vazgeçmesi doğrultusunda kurumun çalışmaları durdurulmuştur.

NUR MERİÇ DANIŞMANLIK – Eğitim ve İK Danışmanlığı (Home Office) 10.2006-08.2007
Bireysel koçluk yapmakta olan ve alanında oldukça başarılı bir kişisel gelişim uzmanının girmek istediği “Kurumsal Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı” sektörü ile ilgili olarak ;
• İnsan Kaynakları fonksiyonları ile ilgili danışmanlık yapmak.
• Kurumların işe alım süreçlerine destek vermek.
• Eğitim programlarını oluşturmak.
• Eğitim materyallerinin hazırlanmasına destek vermek. (Power point sunum, eğitim notu vb.)
• Firmanın web sitesinin oluşumunu sağlamak.

HEDEF ALLIANCE HOLDİNG AŞ. – İnsan Kaynakları Uzmanı 07.2002-06.2006
Holding merkezine bağlı 32 şirketteki 5000 personelin İnsan Kaynakları süreçlerinde 4 kişilik bir ekip içinde görev almaktaydım.

İşe Seçme Yerleştirme;
• Aday havuzunu oluşturmak.
• İşe Alım Mülakatları yapmak.(Yetkinlik bazlı ve panel)
• Değerlendirme Merkezi çalışmalarını yapmak (Değerlendirici olarak)
• Aday değerlendirme araçlarını yorumlamak. Kişilik Envanteri, testler vb.

Eğitim ve Geliştirme;
• Tüm eğitim faaliyetlerini planlamak, denetlemek ve dönemsel raporlamalarını yapmak.
• Yıllık eğitim ihtiyacını tespit etmek, bütçesini hazırlamak.
• Düzenlenen eğitimlerin değerlendirmesini yapmak ve işe yansımasını takip etmek.
• Firma ve eğitmen araştırma, görüşme ve seçimlerini yapmak.
• İşe başlayan çalışanlar için genel oryantasyon eğitimini vermek, iş başı oryantasyon eğitimlerini planlamak.
• Teknik eğitimler ile ilgili eğitim modüllerini oluşturmak
• İhtiyaçlar doğrultusunda kurum içi eğitmenlik yapmak.
• Aylık ve Yıllık Eğitim Faaliyet Raporunu hazırlamak ve yönetime sunmak.

Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetim Sistemi;
• Grubun Performans Değerlendirme Sistemi yetkinliklerinin ve davranış göstergelerinin belirlenmesi.
• Performans Değerlendirme Sisteminin 3500 kişilik çalışan kadrosunda uygulamasından sorumlu olmak.
• Performans Değerlendirme Sistemi yetkinliklerinin/davranış göstergelerinin revizyonu ile ilgili çalışmalarda görev almak.
Diğer İnsan Kaynakları Faaliyetlerinde;
• İK ile ilgili yönetmelik ve prosedürleri hazırlamak. Eğitim yönetmeliği, Oryantasyon yönetmeliği gibi. Hedef Alliance Holding genelinde çalışan memnuniyetine yönelik yapılan çalışmalarda görev almak ve sonuçlarını raporlamak Eleştiri – Özeleştiri Toplantıları, Çalışan Memnuniyeti Anketi gibi)
• İşten Ayrılma ve Denenme Sonu Mülakatlarını yapmak ve Türkiye genelinde yapılan şirket mülakatlarını raporlamak.
• Öneri Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
• İnsan Kaynakları’nın tüm fonksiyonlarına yönelik proje çalışmalarında görev almak.

DIŞBANK – Bireysel Bankacılık Müdür Yardımcısı 2000-2000
Bankanın Bireysel Bankacılık, Operasyon Departmanındaki tüm iş akışlarının takip ve kontrolü
İnsan Kaynakları Biriminde tüm süreçlerin takip ve kontrolü

İHLAS FİNANS – Bireysel Bankacılık Operasyon Müdür Yardımcısı 1998-1999
Bireysel Bankacılık ile ilgili operasyon süreçlerinin takibi ve kontrolü

İKTİSAT BANKASI - İlk iki yıl Yetkili, daha sonra Yönetmen 1988-1998
İnsan Kaynakları Biriminde İşe Alım, Eğitim Süreçlerinin takip ve kontrolü

EĞİTİM VE SEMİNERLER

Liderlik Gelişim Programı - QMARK
Mülakat Teknikleri - BALTAŞ
Takım Çalışması - FAST FORWARD TRAINING
İş Hukuku Eğitimi - DETAM DANIŞMANLIK
Eğitimcinin Eğitimi - TMI INTERNATIONAL
Yönetim Becerileri - TEM DANIŞMANLIK
Insight Eğitimi - ŞENSEZGİN KURMUŞ
Çatışma Yönetimi - YES CONSULTRAINING
Temel Telefon Becerileri - PDR INTERNATIONAL
Ölçme Değer.Merkezi Uygulamaları - ASSESS İNSAN GÜCÜ DEĞ.DAN.
Zaman Yönetimi - İDEM
Yönetim Eğitimi - KEN & ROSE
Müşteri Odaklı İnsan Kaynakları - BOĞAZİÇİ DANIŞMANLIK
Satış Teknikleri ve İkna - TEM DANIŞMANLIK
Problem Çözme Karar Verme - TEM DANIŞMANLIK