escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Sanayi 4.0 Dönüşümü

Pazartesi    |    09:30 - 16:30 (01/10/2018) (UTC+3), Süre: 00:05 Kategori:

EĞİTİM YERİ : @meeting Maslak
EĞİTİM TARİHİ : 25 Ekim 2018
EĞİTİM SAATİ : 09:30 - 16:30
EĞİTİM SÜRESİ : 1 Gün
EĞİTMEN : Prof. Dr. Sinan Alçın

Eğitimin Amacı

Bu programda sanayi 4.0’ın diğer sanayi devrimlerinden farkının ne olduğunu öğrenecek, gerekli olan yetkinlik alanlarını inceleyecek, nasıl bir şirket ve insan yönetimi gerektiği sorularının cevabını bulacaksınız.
Kimler Katılmalı?

Sanayi 4.0 hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, kendisini ve çalışmakta olduğu kurumu bu alanda hazırlamak isteyen herkes.
Eğitim İçeriği

1. Sanayi 4.0 Nedir?
• Tarihçe: Diğer sanayi devrimlerinden farkı var mı?
• Bileşenler: Big data, akıllı işyeri, akıllı ürünler, nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler
• Fonksiyonlar: Bileşenlerin birbiri ile bağlantısını
2. Sanayi 4.0’a Hazır Mıyız?
• 4 Yetkinlik Alanı (fourware) neden önemli?
- Hardware
- Software
- Netware
- Wetware
3. Sanayi 4.0’a Nasıl Hazırlanırız? İK’nın Rolü Nedir?
• Entelektüel sermayenin önemi
• Yeni işe alım yöntemleri, yeni yetkinlikler
• Yeni çalışma biçimleri
• Yeni iş modelleri
• Yeni ücret tipleri
• Yeni yasal düzenlemeler

Eğitmen
Prof. Dr. Sinan Alçın
İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.
Çalışma Alanları: Teknoloji İktisadı, Üretim Ekonomisi, Emek Teorileri.
Çalışma alanlarında yayınlanmış kitap, kitap içi bölüm, makale, bildiri ve kitap/dergi editörlükleri bulunmaktadır.Çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakemlik görevleri yürütmektedir. Evrensel gazetesi ve PY dergilerinde köşe yazarıdır.
Kaynak
Popüler Yönetim (PY) Dergi 63. Sayı Mart – Nisan 2016
Prof. Dr. Sinan Alçın
Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları
Türkiye’de henüz yeni olsa da özellikle Avrupa, ABD ve Japonya’da son 4-5 yıldır çok yoğun tartışılmaya başlanan bir kavram Endüstri 4.0 ya da diğer kullanımıyla 4. Sanayi Devrimi. Özellikle bu yılki Dünya Ekonomik Forumunun da teması olunca bir anda merak konusu oldu Endüstri 4.0.
Sanayide Devrimler Tarihi
Dördüncüsünü konuşmaya başlamadan önce ilk üç sanayi devrimini kısa hatırlayalım: İlki sanayileşmenin de başlangıcı kabul edilen, İngiltere’de ortaya çıkıp önce kıta Avrupa’sına, sonra da tüm dünyaya yayılan ve aletli üretim yerine makinalı üretimin hâkim olduğu, atölye tarzı üretim (manüfaktur) yerine de fabrika üretiminin geçtiği devrimdir. Birinci sanayi devrimi, üretimi muazzam düzeylere ulaştırmış, ikili sınıfsal yapıyı ortaya çıkartmış ve ekonomiler için büyümeyi olanaklı kılmıştır. Ekonomik ilişkiler için bir milattır 1. Sanayi Devrimi.
2. Sanayi Devrimi için genel kabul gören başlangıç ise ilk olarak Henry Ford’un otomobil fabrikasında uygulanan ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde –Keynesyen harcamacı politikaların da etkisiyle- yaygın olarak benimsenen kitlesel üretim çağı olmuştur. Bu dönem Fordizm olarak anılmaktadır. Bu dönemin üretiminin karakteristik özelliği kayan bant sisteminin varlığıdır. Bu sistem tek tipe dayalı kitlesel üretimi olanaklı kılmıştır. 60’lı yılların sonlarına kadar fordizmin kitlesel üretimi ülkelerin üretime ilişkin temel stratejini oluşturmuştur. Rekabetteki yoğunlaşma ve tüketici tercihlerindeki çeşitlenme fordizmin sunduğu tek kalıp üretimi zorlamaya başlamış ve nihayetinde 73 petrol krizi sonrasında bu sistem çökmüştür.
Bir sistem çökerken diğerinin de tohumlarını atmaktaydı: 1968 yılında ilk kez geliştirilen programlanabilir makinalar 3. Sanayi Devriminin de hazırlayıcısı oldular. Bu dönem ile birlikte üretimde fordizm yerini post-fordizme bıraktı. Programlanabilir makinalar gelişerek endüstriyel robotlara dönüşürken, bu dönemin öne çıkan firma ve ülkeleri, çeşitlenen tüketici tercihlerine cevap verme esnekliğini gösterebilenler oldu.
Şimdi tartışılan ve ilk olarak 2006 yılında ABD’de ama daha güçlü bir sesle 2011 yılında Almanya’da Hannover Fuarında dillendirilen Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) artık üretimde yeni bir paradigmanın ortaya çıktığını gösteriyor.
Endüstriyel Robotlardan Siber-Fiziksel Sitemlere Geçiş
Endüstri 4.0’ı kendinden önceki “devrimlerden” ayıran temel nitelik Siber-Fiziksel Sistemlerin (Cyber-Physical Systems – CPS) kullanılmaya başlanmasıdır. CPS, en genel haliyle, internet aracılığıyla makinaların makinalarla iletişim kurup anlaştığı ve üretimi gerçekleştirebildiği karmaşık yapıları anlatmaktadır. Bu sistemde insan duyularının yerini yavaştan sensorlar almaktadır.
Bu durumu anlatmak için kullanılan kavram: Şeylerin İnterneti (Internet of Things – IoT). Şeylerin İnterneti, birbiriyle konuşan araçlara hatta internet aracılığıyla birbiriyle iletişim kurup üretimi planlayan ve gerçekleştiren “akıllı fabrika”lara (smart factory) işaret etmektedir.
Geçtiğimiz ay Cenevre’de düzenlenen dünyaca ünlü Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan birbiriyle konuşan otomobiller, Endüstri 4.0’ın artık sadece konuşulan değil, çoktan içine girilmiş olan bir sistem olduğunu gösteriyor.
İlk üçünde olduğu gibi bu dönemde de belirleyici olacak olan “ne oluyor?” sorusundan çok “ben nasıl bu dalgayı yakalarım?” sorusudur.
Akıllı fabrikalar farklı çalışanları gerekli kılıyor…
Endüstri 4.0’da 4x4’lük Çalışan
Makinaların birbiriyle iletişim kurduğu yeni üretim döneminde çalışanların rolü ne olacak peki? Andre Gorz’un 3. Sanayi Devriminin gelişim döneminde yazdığı Elveda Proletarya kitabında iddia ettiği gibi “işin sonu” mu geldi, yoksa bu yeni duruma ayak uydurmayı başaranların dönemine mi geçiliyor? Andre Gorz, 1980 yılında işin ve dolayısıyla çalışmanın biteceğini iddia ediyordu ama post-fordist dönemde dünya genelinde hem işçilerin hem de hizmet çalışanlarının sayısı katlanarak arttı. Elbette bu artış biçim değiştirmiş bir artış oldu. Fordist dönemin kitlesel işçi yığınlarının yerini, esnek çalışma ilişkileri kuran çalışanlar aldı.
Bu yeni dönemde akıllı fabrikalar, sanal dünya ile fiziksel olanı en iyi biçimde yorumlayıp ikisini müşteri ihtiyaçları doğrultusunda senkronize eden, çok iyi gözlemci, planlamacı ve pro-aktif çalışanlara (Smart Workers) olan ihtiyacı artıracak. Bu İK planlaması açısından, sadece işi yapan değil, işi geliştiren çalışanları yetiştirmeyi veya bulmayı zorunlu kılıyor.Dalganın altında kalmamak, aksine dalgayla yükselmek için Endüstri 4.0’ı daha fazla öğrenmemiz ve içselleştirmemiz gerekiyor.

Eğitim Ücreti
PERYÖN Üyesi: 560 TL
Katılımcı: 700 TL
*Fiyatlarımıza %18 KDV Eklenecektir.

Hemen Kayıt Ol