escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

İş Hukuku Bilirkişilik ve İşçilik Alacakları Hesaplamaları

Cumartesi    |    09:30 - 16:30 (19/11/2016 - 04/12/2016) (UTC+3), Süre: 07:00 Kategori:

EĞİTİM YERİ : PERYÖN Akademi tarafından bildirilecek
EĞİTİM TARİHİ : PERYÖN Akademi tarafından bildirilecek
EĞİTİM SAATİ : 09:30 - 16:30
EĞİTMEN : PERYÖN Akademi tarafından bildirilecek

 

Programın Amacı
Katılımcı kitlesinin işçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan alacak ve tazminatlarına yönelik hesaplamaları öğrenmeleri ve ayrıca İş Mahkemelerinde bilirkişilik yapabilme yetkinliğine ulaşmalarını sağlamaktır.
Kimler Katılmalı

İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, İş Müfettişleri ve Uzmanları, Mali Müşavirler, Muhasebeciler, Avukatlar, Hukukçular, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları
Eğitim İçeriği

Her konuda teorik anlatım sonrası örnek dosyalar ve olaylar üzerinden değerlendirme, problem çözümü ve rapor hazırlama gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.
I-GENEL OLARAK ÇALIŞMA HUKUKUNDA KAVRAMLAR
a) Tarafların ispat yükümlülüğü
b) Çalışma mevzuatında işçi lehine yorum kavramı
c) Taleple bağlılık ilkesi
d) Kazanılmış hak kavramı
e) Dava türleri
f) Hizmet süresinin ve ücretin tespiti
g) Zamanaşımı
h) İbraname
PRATİK ÇALIŞMA
--Tarih belirleme
--Hesaplamalar
--net /brüt
--giydirilmiş ücret kavramları
--Excel tabloları
II- BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
ALACAK DAVALARI
a) Kıdem tazminatı
--Tanımı
--Unsurları
--Hak kazanma koşulları
--Hesaplanması
--Organik bağ
b) İhbar Tazminatı
c) Belirli süreli iş sözleşmelerinde tazminat
d) Yıllık ücretli izin alacağı
e) Fazla mesai
f) Hafta tatili çalışmaları ücreti
g) Dini, milli bayram ve genel tatil çalışmaları ücreti
h) Ücret alacağı
ı)Prim alacağı
i) İkramiye
j) Sosyal haklar
k)Jestion, Temettü, Cezai şart, Eğitim gideri vd.
PRATİK ÇALIŞMA
İŞ GÜVENCESİ DAVALARI                                   
--Genel Olarak
--İş güvencesinin şartları
--Fesih sebebine bağlı inceleme
a) Olumsuz davranış
b) Performans
c) Teknolojik sebep
d) Ekonomik sebep
e) Organizasyonel sebep ( işçiden ve işverenden kaynaklanan sebepler ayrıştırılacak)
İşe iadenin kabul edilmemesinin sonrası oluşan alacaklar
a) Boşta geçen dört aylık ücret
b) İşe iadeye aykırılık tazminatı
c) Kıdem Tazminatı farkı
d) İhbar Tazminatı farkı
e) Yıllık ücretli izin farkı
( öncelikle iş güvencesi koşullarının irdelenmesi gerekmektedir)
İtirazın İptali Davalarının Mahiyeti ve Faiz Hesaplamaları
--Açıklamalar
PRATİK ÇALIŞMA
Eğitmen


İş Hukuku Danışmanı / Avukat –Bilirkişi Hasan Erdem
Avukat Hasan Erdem, İstanbul Kadıköy Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüştür. Kültür Üniversitesi’nde “İşe İade Davaları” konulu tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve “İş Kazalarında Maddi Tazminat” konulu çalışması ile doktora eğitiminde tez aşamasındadır.
1992 yılından itibaren İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sendikalar Hukuku alanında Serbest Avukat olarak İşçi ve İşveren taraflarında dava takibi yapmakta, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri’nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Toplu İş Hukuku alanında bilirkişilik yapmaktadır.
Ayrıca, ulusal ve uluslararası şirketlerin, İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku danışmanlığını ve dava takiplerini gerçekleştirerek, İş Hukuku ve Sendikalar Hukuku’na ilişkin olarak, uygulamadan gelen tecrübeleri, görüşleri ve uygulamaları ile katkı sağlamakta, İnsan Kaynakları danışmanlığı yapmaktadır.
İş Hukuku ile ilgili olarak, işçi, işveren ve insan kaynakları ile hukukçulara yönelik olarak bir çok seminer ve panele konuşmacı olarak ve dernek, ticaret odaları, üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde düzenlenen eğitimlere, eğitmen olarak katılmakta ve bunun yanı sıra, eğitmenliğe devam etmektedir.
Hasan Erdem’in İş Hukuku konuları ile ilgili yazıları da yayınlanmaktadır. 
Ödeme Bilgileri
 3.200 TL + KDV
PERYÖN Üyeleri, Yeditepe Üniversitesi Mezunları, Yeditepe Üniversitesi ve İstek Grup çalışanları % 25 indirimli kayıt hakkına sahip olacaktır.
Türkiye Barolar Birliği üyeleri % 50 indirimli olarak kayıt hakkına sahip olacaktır.

Ön Kayıt Formu