escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort
EĞİTİM YERİ : @meeting Maslak
EĞİTİM TARİHİ : 12-13 Şubat 2018
EĞİTİM SAATİ : 09:30 - 16:30
EĞİTİM SÜRESİ : 2 Gün
EĞİTMEN : PERYÖN Akademi tarafından bildirilecek.

Katılımcı Profili

• Yeni beceriler öğrenme ihtiyacı olan ve içsel motivasyonlarını artırmak isteyen her düzeydeki çalışanlar.
• Kişisel ve profesyonel hedef koyma ya da karar vermede, yardıma ihtiyacı olan çalışanlar.
• Görev yaptıkları kurumlarda iç eğitmen olarak görev yapan ve sorumluluk alma, görev üstlenme eğitimi vermeyi düşünen çalışanlar

Eğitimin Amacı

Eğitim programını tamamlayan katılımcılar;
• Kendileri ve kurumları için daha fazla sorumluluk alabilecek,
• İhtiyaçları olan desteğin ne olduğunu belirleyerek talep edebilecek,
• Geliştirecekleri liderlik ve iletişim becerileri ile yüksek performansa ulaşma yolunda karşılarına çıkabilecek zorluklarla baş edebilecek,
• Amaç belirleme ile amaçlara ulaşma arasındaki farkı öğrenecek,
• Bağlı bulundukları yöneticilerden doğru alanlarda destek talep ederek yönetim sanatında uzmanlaşacak,
• Görev yaptıkları alanda yetki artırımı ve inisiyatif alma isteklerini doğru şekilde iletebilme konusunda kendilerini geliştirecek

Eğitimin İçeriği

Kazandırılacak farkındalık sonucunda katılımcılar;
• Kariyerlerinde ilerlemelerinden kendilerinin sorumlu olduğunu keşfedebilecek
• Yüksek performans gösterdikleri çalışmalarında, kendilerini neyin motive ettiğini öğrenebilecek
• ÇBLII® Modeli'ni ve gelişim düzeylerini anlayabilecek
• İstekli olma ve eyleme geçme arasındaki gelişim düzeylerini farkedebilecek.
• Amaç belirlemenin bileşenlerini ve sürecini kavrayabilecek.
• Benlikleri üzerine daha derin bir anlayışa sahip olabilecek
• Kişisel yaşam misyonları üzerinde açıkça düşünebilecek
• İş ve özel hayatta denge ve doyumun önemini kavrayabilecek
Kazandırılacak beceriler sonucunda katılımcılar;
• Gelişim düzeylerini teşhis edebilecek.
• Net, ölçülebilir ve takip edilebilir amaçlar belirleyebilecek.
• Problemleri çözüp aksaklıkları giderebilecek.
• Organizasyonda her düzeydeki çalışanlar ile etkileyici ilişkiler kurabilecek.
• Kendi ihtiyaçları için destek talebinde bulunabilecek.
• Geribildirim verme ve alma konularında iletişim becerilerini geliştirebilecek.
• Dinleme becerilerini geliştirebilecek.
• Herhangi bir durum için uygun olan liderlik stilini belirleyebilecek.
Yaşanacak değişim sonrasında;
• Üretkenlik ve iş tatmininde artış sağlanacak.
• Performans yönetim sistemleri işlemeye başlayacak.
• Bireyler kendi amaçlar anlayışlarını tanımlayacak ve organizasyonlarının ana amacıyla nasıl ilişkilendirdiklerini belirleyecek
• Kurum içinde açık ve net iletişim kurabilir hale gelecek.
• Yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkiler en uygun düzeyde gerçekleşmesi sağlanacak. Bu sayede çalışan devir oranı düşecek, çalışan bağlılığı ve yeteneklerin tutundurulmasında artış gerçekleşecek.
• Çalışan ilişkilerinde güven artacak.
• Kurum içi çalışan memnuniyetsizliği azalacak.
• Herkesin görev, sorumluluk ve hedeflerde net olduğu, artan işbirliğinin teşvik edildiği bir organizasyonel düşünce yapısı oluşacak.

Eğitim Ücreti

PERYÖN Üyesi : 1200 TL
Katılımcı : 1500 TL
* Fiyatlarımıza %18 KDV eklenecektir.

Hemen Kayıt Ol