escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk artık çok yaygın

Yurtdışında ve Türkiye’de farklı alanlarda ve seviyelerde kurumsal sosyal sorumluluk projelerine rastlanmaktadır. Organizasyonların stratejileri, çalışanların beklentileri, ülkenin sorunları ile paralel kurumsal sosyal projelerine yöneldikleri görülmektedir.
Hangi seviyede olursa olsun kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin artık şirketler için bir seçim olmadığı aşikardır. Çalışanlar çalıştıkları şirketlerden kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek olmasını beklemektedir. Sosyal sorumluluk projelerine katılan şirketler çalışanların gözünde işveren markalarını güçlendirmekte, “çalışılmak istenen yerler” arasında yer almalarını kolaylaştırmaktadır.
Ülkemizde çalışanların gözünde “çalışılmak istenen yerler”den biri olmak yetenek çekmede önem açısından 2. sırada yer alırken, yüksek potansiyelli yeteneklerin elde tutmada da en önemli sebep olduğu görülmüştür.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları
PERYÖN ve yönetim danışmanlık şirketi Towers Watson tarafından 2012 Şubat ayında, organizasyonlarda uygulanmakta olan sosyal sorumluluk programlarına ilişkin yaklaşık 53 şirketin katılımıyla mini bir anket düzenlenmiştir.
Mini anket sonuçlarına göre;

  • Araştırmaya katılan şirketlerin ¾’ünde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerine katılmaktadırlar.
  • Sosyal sorumluluk projeleri en çok eğitim (%69) alanında hayata geçirilmektedir. Çevre (%38) ve sağlık (%26) alanları da KSS projelerinin en çok uygulandığı 2. ve 3. alanlardır.Ankete katılan ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren firmalar arasinda en çok destek eğitim sektöründen gelirken; finans, gıda, tekstil, üretim, FMCG (perakende) ve holding sektörleri de sosyal sorumluluk konularında aktif rol oynuyor.
Çalışanların Sivil Toplum Örgütlerinde Çalışmalarının Desteklenmesi
Şirketlerin destekledikleri sosyal sorumluluk projelerine çalışanlarının katkısı ile destek olmaları paylaşımı arttırmak için çok başarılı bir yoludur. Her ne kadar katılımları sonucunda çalışanlar belli bir motivasyonu paylaşıyor olsalar da şirketlerin çalışanlarına bu projelere katılımları için tanıdıkları zaman, çalışan bağlılığını da arttırmaktadır.
Konu ile ilgili Peryön ve Towers Watson’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği ve 42 şirketin katıldığı araştırmadan çıkan sonuçlara göre, şirketlerin %63’ü çalışanların sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışmalarını desteklemektedir. Araştırmaya katılan 42 şirketin dörtte biri mesai saatleri içinde de sivil toplum örgütlerine destek vermeyi de kabul etmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin çalışan bağlılığını ve verimliliğini arttırabilmesi için şirketlere şu stratejiler önermek mümkündür:

  • Şirket içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilincin az olduğu yerleri tespit edin ve o bölümlere odaklanın,
  • Şirketin diğer bölümlerindeki katılım hikayelerini paylaşın,
  • Projelerin başarıları hakkında iletişim yapın,
  • Gönüllülerin iletişim bilgilerini paylaşın ki katılımcı olamayan çalışanlar onlara ulaşabilsin ve ilk ağızdan bilgi alabilsinler,
  • Her zaman üst yönetimi sürece dahil edin, onları sadece iyi rol modeller olarak değil aynı zamanda üst yönetimin vizyonunu iletişime taşıyacak konuşmacılar olarak düşünün.