escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Çalışan devir oranı ve haklı sebeple işten çıkarma

Çalışanların %9’u iş akdi feshi sebebiyle işten ayrılmaktadır.
Türkiye’deki çalışan devir oranlarına bakıldığında;

  • 2011 yılı boyunca tüm nedenler dahil yaşanan işten ayrılmaların yarattığı çalışan devir oranı ortalama % 18 olarak gerçekleşmiştir.
  • Çalışanların %9’u istifaen, geri kalan %9’u ise iş akdi feshi ile işten ayrılmıştır. (Sonuçlar 107 organizasyonun katılım gösterdiği 2012 Şubat ayında gerçekleştirilen PERYÖN & Towers WatsonÇalışan Devir Oranı Araştırmasından alınmıştır)

En sık karşılaşılan işten çıkarma sebepleri
Bu oranlar Türkiye’de istifaen ve/veya iş akdi feshi ile oluşan ciddi bir devir oranı olduğunu ortaya koymaktadır. PERYÖN ve yönetim danışmanlık şirketi Towers Watson iş akdi feshi ile kaynaklanan durumların sebeplerini daha detaylı incelemek amacıyla 2012 Mart ayında bir mini anket düzenlemiştir. Araştırmaya farklı sektörlerden 43 organizasyon katılmıştır.
Mini anket sonuçlarına bakıldığında;

  • En yaygın işten çıkarma sebebi “çalışanların görevini yerine getirmemesi” olarak belirtilmiştir.
  • Görevini yerine getirmemeyi “habersiz işe gelmemek” takip etmektedir.
  • Daha seyrek görülen sebeplerin arasında ise diğer çalışanlara rahatsızlık vermek, hırsızlık, şirket sırlarının paylaşımı gibi etik dışı davranışlar bulunmaktadır.
  • Sektör kırılımlarına bakıldığında ise üretim faaliyeti bulunan şirketlerde en sık rastlanan nedenin “habersiz işe gelmemek” olduğu görülmektedir.


Çalışan Bağlılığının Yaratılması ve İşveren Markasının Korunması
Yetenek açığının artması ile birlikte kurumsal itibar yönetimi ve işveren markası oluşturulması, insan kaynakları profesyonellerinin gündeminde giderek daha fazla yer almaktadır. Mevcut çalışanların, adayların, sektördeki fikir liderlerinin şirket hakkındaki algıları işveren markasını oluşturmaktadır. “İşveren reputasyonu” adayların çalışmak istedikleri şirketi seçmelerindeki önemli kriterlerden biridir. Mevcut çalışanların sürdürülebilir bağlılığını sağlamak, dışarıdaki yetenekleri çekebilmek için şirketler bir çok program uygularken, bu programların ağırlıkla işe alım ve elde tutmaya odaklandığı, çalışanların işe girişten, işten ayrılmaya ve hatta emekliliğe kadar tüm yaşam döngüsünü kapsamadığı görülmektedir. Özellikle işten ayrılanların/çıkartılanların şirket hakkındaki algı ve yorumları şirket reputasyonu üzerinde ciddi bir etki yaratmaktadır. Yetenekleri şirkete çekmek için aktif uygulanan programlar gibi, çalışanların şirketten ayrılma sürecindeki negatif algılarını mümkün olduğu kadar azaltmaya yönelik iletişim programlarının uygulanması işveren markası ve çalışanların bağlılığı alanlarında olumlu getiriler sağlayacaktır.