escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Şirketinizde e-posta kullanım kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

PERYÖN ve Towers Watson Türkiye işbirliği ile 41 şirketin katılımıyla bir mini anket gerçekleştirdi.
İnternet, e-posta vb. sanal iletişim kanallarının kurumlar tarafından giderek artan bir şekilde günlük iş süreçlerine dâhil edilmesi, beraberinde bu iletişim araçlarının etkin ve doğru kullanımı hakkında ihtiyaçların doğmasına sebebiyet verdi. Nitekim farklı demografik yapıya sahip çalışan gruplarının bu iletişim araçları üzerindeki hâkimiyeti, kullanım sıklığı ve becerileri farklılaşıyor; artık geleneksel olarak kabul edebileceğimiz e-posta iletişimine alternatif yeni iletişim araçları ve uygulamaları da şirketler tarafından iş süreçleriyle daha uyumlu olacak şekilde tarifleniyor.
Bu araştırma ile Türkiye’deki şirketlerin çalışanlarına e-posta kullanım kuralları hakkında bilgilendirme yapıp yapmadıklarını, eğer bu bilgilendirmeyi sağlıyorlar ise hangi iletişim yöntemini kullandıkları soruldu.
Mini anket sonuçlarına göre;

  • Katılımcı şirketlerin yarısından fazlasının (%54) e-posta kullanım kuralları hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadıkları,
  • Çalışanlarına bilgilendirme sağlayan şirketler arasında ise çoğunlukla bilgilendirme dokümanlarından faydalanıldığı (%68),
  • Uygulamaların katılımcı şirketlerin faaliyet alanına göre gözlenebilir bir dağılım özelliği göstermediği,
  • Sınıf eğitimleri veya uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmenin ise yaygın uygulamalar olmadığı gözlenmiştir.

 

E-posta kullanımına ek olarak, Facebook, Linkedin, Twitter, vb. sosyal medya iletişim platformların kullanımının kurumlar tarafından nasıl yönetileceği ise son dönemde gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bazı şirketler bunları gerek kurum içinde gerekse kurumun dışında yer alan tüm paydaşları ile iletişimi için bir platform olarak kullanmayı seçerken, başka kurumlar bu platformları kurumlarının haricinde bırakmayı ve kullanımına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmeyi seçiyor. E-posta kullanımı hakkında yapılan bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarına benzer şekilde, hızlı bir şekilde yaygınlaşmakta olan bu sosyal medya iletişim araçlarının kullanımına yönelik prosedürlerin öne çıkması beklenebilir. Özellikle, kullanım alanı, sıklığı, içerik paylaşımı ve paylaşım alanının ölçütleri değerlendirildiğinde bu sosyal medya iletişim araçlarının kullanımı hakkında daha kapsamlı eğitimlere ihtiyaç duyulması beklenmektedir.