escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Şirketinizde çalışanların sosyal medya (facebook, twitter, vb.) kullanımı serbest mi?

Bu ay gerçekleştirdiğimiz mini anketimizi, şirket çalışanlarının sosyal medya kullanımının serbest olup olmadığı hakkında bilgi edinmek üzere düzenledik. Bu amaçla hazırladığımız iki soruluk anketimizi 123 katılımcı yanıtladı. Katılımcıların %75’i kadın (92 kişi), %25’i ise (31) erkektir.
Sorular ise aşağıdaki gibidir:
Şirketinizde çalışanların sosyal medya (facebook, twitter, vb.) kullanımı serbest mi?
Şirketinizde çalışanların sosyal medya (facebook, twitter, vb.) kullanımı serbest ise kullanımıyla ilgili prosedür var mı?
Kadın katılımcılarımızın (92 kişi) verdikleri yanıtları yaşlara göre incelediğimizde; 25-35 yaş arasındakilerin 59 kişi olduğu (%65), 36 yaş ve üstü katılımcıların 33 (%35) kişi olduğu belirlenmiştir.
1. ve 2. soru için yaş gruplarının verdikleri yanıtlar grafikte görülmektedir.

Kadın katılımcıların eğitim durumlarına göre; 55’inin (%60) lisans seviyesinde, 37’sinin (%40) lisansüstü seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Bu gruplama çerçevesinde 1. ve 2. sorulara verilen yanıtlar grafikte görüldüğü gibidir:

92 kadın katılımcımızın 34’ünün (%37) Orta Düzey Yönetici, 14’ünün (%15) Sorumlu, 15’inin (%16) Üst Düzey Yönetici, 21’inin (%23) Uzman ve 8’inin (%9) Yetkili pozisyonunda olduğu tespit edilmiştir.
Pozisyonlar açısından gerçekleştirilen gruplandırmada 1. ve 2. sorulara verilen yanıtlar grafiklerde görüldüğü gibidir :

31 (%25) erkek katılımcı yaş gruplarına göre incelendiğinde; 25-35 yaş grubu 15 katılımcı (%49) ile 36 yaş ve üstü 16 (%51) katılımcının verdikleri yanıtlar aşağıdaki grafiklerde şekillendirilmektedir:

Erkek katılımcıların eğitim durumlarına göre; 22’sinin (%71) lisans seviyesinde, 9’unun (%29) lisansüstü seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Bu gruplama çerçevesinde 1. ve 2. sorulara verilen yanıtlar grafikte görüldüğü gibidir:

31 erkek katılımcımızın 12’sinin (%39) Orta Düzey Yönetici, 5’inin (%15) Sorumlu, 7’sinin (%23) Üst Düzey Yönetici, 7’sinin (%23) Uzman pozisyonunda olduğu tespit edilmiştir. Pozisyonlar açısından gerçekleştirilen gruplandırmada 1. ve 2. sorulara verilen yanıtlar grafiklerde görüldüğü gibidir: