escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Şirketinizde Çalışanları Başarılarından Dolayı Takdir Etmek İçin Hangi Yöntemler Kullanılıyor?

Rekabetin artması, yetenekleri elde tutmanın zorlaşması ve çalışan ihtiyaçlarının farklılaşması ile birlikte organizasyonlar da farklı ödüllendirme tekniklerini daha entegre ve etkin kullanmanın yollarını aramaya başladılar.
Takdir programlarının anlık olması, yüksek performansı teşvik etmesi, davranışlar ve çalışan bağlılığı üzerinde yüksek etkisi olması sebebiyle hem işveren hem de çalışanlar açısından tercih edilen araçlar arasında bulunmaktadır.
Türkiye’deki Takdir Programı Uygulamaları
PERYÖN ve yönetim danışmanlık şirketi Towers Watson tarafından 2012 Şubat ayında, organizasyonlarda uygulanmakta olan takdir programlarına ilişkin yaklaşık 55 şirketin katılımıyla mini bir anket düzenlenmiştir.
Mini anket sonuçlarına göre;
- 10 organizasyonun 8’inde takdir programları bulunmaktadır,
- Organizasyonlarda bulunan takdir programları arasında maddi ödüllendirme (%88) en fazla karşılaşılan uygulamadır,
- Maddi ödüllendirmenin yanı sıra başarıların şirket geneline duyurulması (%50) ve plaket, mektup, kart gibi yazılı takdir yöntemleri de (%43) organizasyonların yaklaşık yarısında uygulanmaktadır,
- Organizasyonların genellikle tek tip takdir programlarından ziyade ortalama iki farklı takdir programı uyguladıkları görülmektedir.
- Organizasyonlarda tercih edilen ve uygulanan takdir programlarının hem işveren hem de çalışan perspektifinden bakıldığında tutarlı olduğu görülmektedir.
- Yaş grupları arasında tercih edilen takdir programlarına bakıldığında, özellikle 45 yaş üzerindeki insan kaynakları profesyonelleri, organizasyonlarında daha çeşitli takdir programlarını tercih etmektedirler.Takdir Programlarının Başarısı
Takdir programlarının başarısının arttırılması için ödüllendirilmesi istenen davranışların şirket stratejisi ile örtüşmesi, tüm çalışanların takdir programlarına hak kazanabilmesi, değerlendirme kriterlerinin objektif olması, ödüllendirmenin gecikmeden yapılması ve ödüllendirme araçlarının çeşitli olması önemlidir.
Towers Watson Hakkında
Towers Watson (NYSE, NASDAQ: TW), etkin insan kaynakları, risk ve finansal yönetim aracılığıyla organizasyonlara performanslarını iyileştirmelerinde yardımcı olan önde gelen küresel bir profesyonel yönetim danışmanlık şirketidir. Çalışan yan hakları, yetenek yönetimi, ödül ve risk ve sermaye yönetimi alanlarında çözümler sunmaktadır ve dünya çapında 14,000 çalışanı bulunmaktadır. Towers Watson İstanbul ofisi, halen Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 300’ün üzerinde şirkete yetenek ve ödül yönetimi alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Takdir Programlarının Başarısı
Takdir programlarının başarısının arttırılması için ödüllendirilmesi istenen davranışların şirket stratejisi ile örtüşmesi, tüm çalışanların takdir programlarına hak kazanabilmesi, değerlendirme kriterlerinin objektif olması, ödüllendirmenin gecikmeden yapılması ve ödüllendirme araçlarının çeşitli olması önemlidir.
Towers Watson Hakkında
Towers Watson (NYSE, NASDAQ: TW), etkin insan kaynakları, risk ve finansal yönetim aracılığıyla organizasyonlara performanslarını iyileştirmelerinde yardımcı olan önde gelen küresel bir profesyonel yönetim danışmanlık şirketidir. Çalışan yan hakları, yetenek yönetimi, ödül ve risk ve sermaye yönetimi alanlarında çözümler sunmaktadır ve dünya çapında 14,000 çalışanı bulunmaktadır. Towers Watson İstanbul ofisi, halen Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 300’ün üzerinde şirkete yetenek ve ödül yönetimi alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.