escort izmir escort bursa escort izmir escort antalya escort izmir türk porno
istanbul escort bursa escort

Şirketinizde belirlenmiş ve yayınlanmış etik davranış prosedürü mevcut mu?


Etik davranış prosedürleri, şirketlerin belirlemiş oldukları strateji ve politikaların uygulanışıyla ilgili olarak çalışanlara belli bir çerçeve çizmektedir. Aynı zamanda çalışma süreçlerinde ortaya çıkan herhangi bir sorun ya da karışıklıkta, çalışanların doğru biçimde davranış sergilemelerinde yardımcı olan bir araçtır.
Bu ayki mini anketimizi; şirketlerin belirlemiş veya yayınlamış oldukları etik davranış prosedürlerinin mevcut olup olmadığını belirlemek üzere hazırladık. Anketimize 68 katılımcı yanıt vermiş olup, 37 katılımcı (% 54) şirketlerinde etik davranış kurallarının mevcut olduğunu belirtmiştir. 30 katılımcı ise (%44) şirketlerinde iş etik davranış prosedürlerinin bulunmadığını, 1 katılımcının da (%2) konuyla ilgili fikrinin olmadığını ifade ettiği görülmüştür.